Sujuv andmekogumisprotsess annab parimad tulemused hüvitiste planeerimisel

24.04.2024

Irja Rae

Irja Rae, Figure Baltic Advisory juhtivpartner

Märtsis lükkasime hoo sisse tänavusele uuringute hooajale ja kõigis Balti riikides toimusid iga-aastase palgauuringu eelseminarid. Kliendid ütlevad, et uuringuandmete kogumise protsess loob organisatsioonile väärtust, sest annab hea ülevaate rollidest ning korrastab nende vahelisi suhteid ja seoseid.

Viimastel aastatel on organisatsioonid jõudsalt laienenud ja personalijuhtidel võib olla kadunud käest järg, mida ühes või teises konkreetses rollis tehakse, kuidas on kasvanud konkreetsete ametikohtade täitjate oskused ja kas kasv on olnud piisav, et liikuda uuele ametipere tasemele? Üha enam palgaotsuste ettepanekute tegemise vastutus antud meeskondade juhtidele. Mõistlike ja õiglaste otsuste tegemiseks peavad juhid aga kindlad olema, et nende vastutusalasse kuuluvaid ametikohti on õigesti võrreldud turul olevatega. Seepärast,on asjakohane, kui organisatsioon tervikuna saab rollide klassifitseerimise käigus selge pildi ametikohtadest ning juhid on kaasatud kui panustajad ja hiljem kui asjatundlikud info kasutajad.

Käsitlesime ametikohtade analüüsi läbiviimise teemat hiljutises blogipostituses siin. Nüüd mõned detailid andmete kogumise protsessi kohta.

Eesti eelseminaril selgitas Telia Eesti tasustamise valdkonna juht Terje Kuusik, kuidas juhtiv telekomiettevõte on struktureerinud uuringuandmete kogumise protsessi. Siit näeme, kuidas on süsteem üles ehitatud:

1. etapp: Planeerimine

Protsess algab ajakava koostamisega, mis on kooskõlas Figure tähtaegadega. Äride personalipartnerid ja ärikontrollerid saavad ülevaate, mis on tööperede süsteemis muutunud.

2. etapp: Ettevalmistus

Järgmine oluline samm hõlmab andmefailide kättesaadavaks tegemist äriüksuste personalipartneritele, kes koostöös juhtidega hakkavad leidma õigeid tööperesid rollidele. Andmefailid sisaldavad töötajate andmeid, muudatusi nende ametikohtades ja vastavates tööperedes.

3. etapp: Juhtide kaasamine

Vestlused juhtidega on olulised, kuna aitavad välja selgitada tööde täpset sisu, kaasavad neid uuringuprotsessi ning tagavad sisemise õigluse. Juhtide kaasamine on hädavajalik, kui toimuvad olulised muudatused töökohustustes või kui luuakse uusi ametikohti. Organisatsiooni tasandil sünkroniseeritakse rollide paigutused samades tööperedes. Need vestlused aitavad kaasa uuringuandmete kasutamisele organisatsioonis peale uuringu valmimist.

4 etapp: Andmete võrdlemine ja kogumine

Selles etapis viiakse läbi üksuste ülene andmete võrdlus ja kooskõlla viimine Telia enda tööperedega, jälgitakse üksuste üleste paigutuste ühtsust ning vajadusel muudetakse tööperesid ja tasemeid. Seejärel liigub fail finantskontrollerile  palgaandmete lisamiseks.

Andmete kogumise eesmärk on esitada uuringusse korrektsed ja ettevõtte siseselt valideeritud andmed.

Figure Baltic Advisory tänab Terje Kuusikut Teliast. Nii tema arusaamade kui ka meie kogemuste põhjal soovitame andmekogumisprotsessi sujuvaks läbiviimiseks järgmist:

- Alustage vara. Varajane algus annab piisavalt aega põhjalikuks planeerimiseks ja andmete kogumiseläbiviimiseks.

- Kaasake juhid. Juhtide kaasamine algusest peale soodustab koostööprotsessi.

- Segmenteerige tööperekonnad. Tööperede jaotamine hallatavatesse kategooriatesse lihtsustab hindamist.

- Tagage kalibreerimine. Hindamiste kalibreerimine juhtide vahel või kõrgema juhi poolt soodustab järjepidevust.

- Hinnake ametikohal tehtavat tüüpilist tööd. Hindamine peaks põhinema tüüpilistel tööülesannetel, mitte ametikohta hetkel täitval isikul.

- Keskenduge töö sisule. Otsused peaksid põhinema töö tegelikul sisul, mitte ametinimetusel.

- Hinnake tööd sellisena, nagu see praegu on. Töökohta tuleks hinnata selle praeguses seisus, mitte selles, milline see võiks ideaalis olla või kuidas see võib tulevikus muutuda.

- Sobiva tööpere kindlaksmääramine hõlmab järgmiste küsimuste esitamist:

  • Millised on selle töö jaoks vajalikud põhiteadmised või kvalifikatsioon?
  • Millised on kõige olulisemad nõuded uue töötaja värbamisel sellele ametikohale (milline haridusvaldkond, kogemus on olulisem/sobilikum)?
  • Kas see töökoht sisaldab enamikku kõrgema taseme põhikohustustest?
  • Kuidas on see töökoht võrreldav teiste sama tööpere ametikohtadega organisatsioonis?

Inimestena oleme altid langema planeerimisega seotud mõtlemisvea lõksu: me nimelt alahindame aega, mis kulub asjade tegemiseks. Püüame seda arvesse võtta ja alustada varakult, et protsess oleks sujuv.