Kuidas aitab palgavestlus (ilma palka tõstmata) motiveerida?

06.03.2024

Aet Purk

Aet Purk, Figure Baltic Advisory vanemkonsultant

Majanduses on skisofreeniline olukord: majanduslangus on Eestis kestnud pikalt, tulevikuväljavaated teevad ka ebakindlaks, samas tööjõuturul pole ikka veel saabunud oodatud katastroofi: tööpuudus püsib ca 8-10% vahel, hinnad jätkavad kasvamist ning palgasurve püsib, ehkki vähem intensiivsemana kui aasta tagasi. Meie 2023 detsembris tehtud palgaturu prognoosiuuringus tõi 85% vastajatest välja, et tajub palgasurvet, eriti just mitte-müügiga tegelevate ja kontoritöötajate seas.

Tõsi, sel aastal on vähenenud nende ettevõtete osakaal, kes tunnevad, et turu surve tõttu peavad tegema planeerimata palgamuudatusi. Majanduslikus mõttes on see hea, kuid paneb seda suurema surve juhtidele palgavestluste läbiviimisel – tegeleda tuleb pettumustega, kui töötajate ootused ületavad reaalseid võimalusi.

Palgavestlusi loetake üldiselt keeruliste vestluste hulka, eriti siis, kui palgatõusu pakkuda ei saa. Ent ka palgatõusu korral ei pruugi töötaja alati õnnelik olla (näiteks kui tema ootus oli suurem). Oma klientide pealt näeme, et töötajate palgakasvu ootused on sarnased eelmise aasta omadele. Õli valab tulle ka teadmine, et eelmisel aastal kasvasid palgad keskmiselt 10%. Eks nüüd siis oodataksegi seda 10% ka endale.

Palgast peab rääkima ka siis, kui palk ei muutu

Palgavestlused on vaieldamatul üks olulisi instrumente, mis mõjutab töötajate rahulolu. Kui neid ei tehta, võib see murendada usaldust tööandja suhtes. Kui neid tehakse, aga kehvasti, vähendab see usaldust juhi vastu. Kokkuvõttes mõjutab palgavestluste läbi viimise professionaalsus ka ettevõtte kui tööandja kuvandit. Seega on oluline, et palgast räägitakse ja et palgavestlused oleksid läbi viidud hästi.

Palgavestluse läbiviimisel pea meeles:

 1. Hea ettevalmistus on pool võitu! Korralik ettevalmistus eeldab tähelepanu 3 aspektile:
  a) Ettevõte ja tema võimalused: Siin on kindlasti oluline arvestada üldist organisatsiooni majanduslikku olukorda, kuid palgavestluse kontekstis on ehk olulisemadki organisatsiooni tasustamise põhimõtted. Need määratlevad palga määramise alused ning muudatuste eeldused ja tingimused.
  b) Töötaja ja tema töö panus, tulemus ning tasu ajalugu ja tasu praegune positsioon palgavahemikus.
  c) Töötaja kui inimene – mis on talle oluline, kas ja milliseid muutusi on olnud tema elus, just nimelt, mitte ainult töös! Muutused elus mõjutavad töötaja ootusi ja võimalikku pettumust või rahulolu otsusega
 2. Anna info edasi lühidalt ja argumenteeritult. Hea palgavestlus on lühike ja fokusseeritud. Ära vaeva oma pead pika small-talki´ga. Alustuseks sobib väga hästi tunnustamine ja austuse väljendamine seni tehtud töö vastu. Seo palgamuudatus selgelt töötaja panuse ja tulemusega. Näita inimesele tema ametikoha palgavahemikku ning seda, kus ta seal hetkel paikneb ja kus paikneb peale muudatust.
  Kui palk ei muutu või palgatõus on väiksem kui töötaja ootused, selgita konkreetselt ja arusaadavalt, miks ei vasta inimene praegu palgatõusu kriteeriumitele. Nt töös ei ole olnud muudatusi, töötaja on juba oma palgavahemiku tipus; töötaja tasu on võrdne sarnase keerukusega teiste tööde tasudega, eelarvepiirangud vm. Selgita, kuidas on töötaja tulemused seotud tema palgatõusuga. Otsusta, kas saad pakkuda midagi muud, nt paindlikku tööaega või osalemist mõnes olulises projektis vms.
 3. Erguta küsima ja arvamust avaldama. Parem rahulolematust või küsimusi käsitleda kohe kui jätta need inimese sisse vinduma ja edasisi probleeme tekitama. Küsi töötajalt rahulolematuse põhjust, et saada teada, mis teda häirib. Võta rahulolematust ja küsimusi kui soovi kaasa mõelda, leida võimalusi, kuidas teenida rohkem. Kuula, esita täpsustavaid küsimusi. Tegelik probleem ei pruugi olla mitte esmalt välja öeldud sõnades, vaid hoopis kuskil mujal sügavamal. Anna täiendavat infot lähtuvalt tegelikust probleemist. Näiteks ei pruugi probleemiks olla mitte palgatõusu number ise, vaid teadmine, et kellegi teise palgatõusu number oli suurem.
  Püsi teemas ja pargi muud teemad ära – tegelege nendega eraldi vestlusel. Palgavestlusel võib välja tulla teemasid, milleks Sa ei ole valmistunud. Näiteks saad teada, et töötaja perekonnas on tervisemure, mis nõuab lisatähelepanu ja ressursse, töötaja kulud on kasvanud vms. Need on töötaja jaoks olulised teemad, mis mõjutavad tema ootust töötasu suhtes, aga pole otseselt seotud tööpanusega. Pargi need teemad nö kõrvale ja lepi kokku, et räägite neist mõnel muul vestlusel. Tark oleks selleks kokku leppida ka konkreetne aeg ja viis, et inimene tajuks – tema jaoks tähtsaid teemasid peetakse oluliseks.
 4. Räägi sellest, mis saab edasi, keskendudes eelkõige sellele, mida peab tegema, et palgatõusule kvalifitseeruda. Kui palga töötaja ootustele vastavaks tõstmiseks ei ole põhjust, selgita ka seda, millistel tingimustel on palgatõus võimalik. Kas ja mis peab toimuma inimese kompetentside arengus? Kuidas seda arengut tagada – mis on tegevused ja kuidas Sina juhina saad aidata? Kui töötaja on oma palgaklassi tipus, millised on võimalused liikuda oma karjääris edasi? Sea selged ja konkreetsed eesmärgid, mis peaks muutuma, et palgatõus oleks põhjendatud. Lepi kokku tähtaeg ja vahepealsed tulemuste arutelud (nt 1: 1 vestlused).
 5. Hoia palgavestlus lühike ja konkreetne!

Et palgavestlused oleksid kasulikud mõlemale poolele, on oluline, et paigas oleksid nii tasustamise põhimõtted kui ka juhi oskused ja enesekindlus vestluste läbiviimisel. Veel ei ole hilja valmistada end ette märtsis toimuvateks palgavestluseks! Võta ühendust ja aitame Sinu juhtidel end palga vestlusteks ette valmistada.