Organisatsiooni kultuuriuuring

Figure Baltic Advisory organisatsioonikultuuri uuring aitab leida vastust küsimusele milline on organisatsiooni kultuuriline DNA. Kvantitatiivne mõõtmisinstrument on välja töötatud koostöös Tallinna Ülikooliga ja tugineb teoreetilisele alusele. Uuringutulemused on sisendiks organisatsiooni tugevuste ja nõrkuste hindamisel, muudatuste planeerimisel ja läbiviimisel, organisatsiooni arendamisel.

Kultuuri kaardistamine enne suuremate muudatuste ettevõtmist annab head teavet selle kohta mida muudatuste läbiviimisel silmas pidada ning millega arvestada. Kultuuri kaardistamine peale suuremaid muudatusi (nt organisatsioonide ühinemised või liitumised) aitab planeerida tegevusi soovitud organisatsioonikultuuri kujundamiseks.

Organisatsiooni kultuuriuuring

  • Tugineb teaduslikele alustele
  • ​​Välja töötatud spetsiaalselt Läti ärikeskkonnale
  • ​​Läti normgrupp
  • ​​Mõõdab organisatsiooni seitsmel skaalal
  • ​​Võimalik kuvada kogu organisatsiooni profiil kui ka võrrelda osakondi
  • ​​Kombineeritav teiste organisatsiooniuuringutega
Kontor