Eesti Finantssektori Palgauuring

Osalen uuringus

Palume täita allolev vorm täiendavate andmetega. Teiega võetakse ühendust, et tutvustada uuringu läbiviimiseks vajalikke tegevusi.

Esindaja andmed
Organisatsiooni andmed

  • andmete edastaja on nõus edastama andmeid palgauuringute tegemise eesmärgil Figure Baltic Advisory-le;
  • andmete edastaja järgib isikuandmete töötlemisel ja edastamisel kehtivaid õigusakte, asjakohaseid põhimõtteid ning andmesubjektide õigusi;
  • andmete edastamisega ei riku andmete esitaja kolmandate isikute ja andmesubjektide õigusi.