Eesti Autossektori Palgauuring

2024

Autosektori palgauuring viiakse läbi autosektori või -valdkonnas tegutsevate organisatsioonide baasil. Uuringu eesmärgiks on võrrelda kokkulepitud tingimustel tööde palgatasemeid vastavas võrdlusgrupis. Autosektori uuring annab organisatsioonidele oluliselt põhjalikuma info autosektori või -valdkonna töötajate tasustamise osas.

Tegemist on kinnise uuringuga, st. uuringu tulemusi saavad osta ainult uuringus osalenud organisatsioonid.