Įsipareigojimų ir Pasitenkinimo Tyrimas

Kaip iš tikrųjų sekasi mūsų darbuotojams įvairiuose skyriuose?

Kokioms sritims reikia skirti daugiau dėmesio?

Kuo galime didžiuotis ir džiaugtis savo organizacijoje?

 

Darbuotojų įsipareigojimas ir pasitenkinimas turi įtakos jų siekiui atiduoti visas jėgas, prisidėti prie organizacijos augimo ir efektyviai siekti bendro tikslo.

Pasitenkinimo ir įsipareigojimo apklausa leidžia aiškiai apžvelgti tiek sritis, kurioms organizacijoje reikia skirti dėmesio, tiek stipriąsias darbdavio puses. Apklausa gali suteikti vertingų atsiliepimų apie įvairius pasitenkinimą lemiančius veiksnius (tiesioginis vadovavimas, artimiausia komanda, strateginis valdymas, bendradarbiavimas, informacijos srautas, atlyginimas, darbo aplinka ir tvarka, įmonės reputacija ir t. t.), ir visa tai pagal skirtingus skyrius bei darbuotojų grupes.   

Pasitenkinimo ir įsipareigojimo apklausa yra geras indėlis priimant tolesnius valdymo sprendimus ir plėtojant organizaciją, be to, ji taip pat padeda geriau sutelkti dėmesį ir skatinti veiklą siekiant pažangos.

Fontes teikia išsamias rekomendacijas ir paramą viso tyrimo proceso metu. Klausimyną galima užpildyti bet kuriame elektroniniame įrenginyje lengvai prieinamoje elektroninėje aplinkoje. Garantuojamas visiškas anonimiškumas ir duomenų konfidencialumas. Fontes standartinis klausimynas sukurtas bendradarbiaujant su Talino universitetu. Klientams pageidaujant, jį koreguojame pagal jų poreikius ir lyginame su anksčiau atliktu pasitenkinimo tyrimu.    
 

Be išsamios rašytinės ataskaitos su analize ir apibendrinamuoju aprašu, rezultatus pristatome ir vadovybei, ir darbuotojams. Padedame suplanuoti ir įgyvendinti tolesnę veiklą.

Įsipareigojimų ir Pasitenkinimo Tyrimas

  • Figure Baltic Advisory turi ilgametę bendradarbiavimo su įvairiomis organizacijomis patirtį
  • Išsami organizacijos stiprybių bei pagrindinių kliūčių apžvalga 
  • Įtraukianti vizuali ir išsami santrauka – tiek kiekybinė, tiek kokybinė analizė
  • Rekomendacijos ir indėlis tolimesniems valdymo sprendimams
Ofisas