Paslaugos

Prisidedame prie skaidraus ir sąžiningo darbo pasaulio kūrimo, padėdami organizacijoms kurti ir įgyvendinti žmogiškųjų išteklių strategijas ir sistemas, taip pat teikdami duomenis apie darbo užmokestį bendroje rinkoje ir verslo sektoriuose.

Paslaugos

Patirtis

Jau daugiau kaip 25 metus sėkmingai atliekame atlygio tyrimus, atlygio ir pareigybių sistemų projektus. Anksčiau Estijoje ir Latvijoje buvome žinomi kaip "Fontes", o Lietuvoje - "Baltic Salary Survey". Pasitelkdami mūsų regionui pritaikytą metodologiją analizuojame didžiausią imtį Baltijos šalyse - daugiau nei 1 300 organizacijų ir 300 000 darbuotojų.

Mūsų komanda