Eesti Palgauuring

2023
Eesti Palgauuring on põhjalik iga-aastane ülevaade Eesti palgaturul toimuvast ja hõlmab kõiki peamisi sektoreid ning ametikohti.

Palgauuringust saadav info on väärtuslikuks sisendiks palkade ja kompensatsioonipakettide ülevaatamisele organisatsioonis. Uuringus analüüsitakse organisatsioonide poolt töötajatele pakutavat rahalist tasu (põhipalk, tulemustasud ja preemiad) ning erinevaid soodustusi. Uuring annab juhtidele detailse ülevaate organisatsiooni positsioonist palgaturul ja loob võimalused lisaanalüüsideks.

Uuringu klientide andmete kogumise, töötlemise ning raportite esitamise protsess on konfidentsiaalne ja lähtub parimast praktikast (nõuetest ja tavadest).

Figure Baltic Advisory 25-aastase kogemusega uuringut iseloomustab:

  • parim turukatvus Eestis
  • valimi stabiilsus ja representatiivsus
  • ametikohtade klassifitseerimine sisu keerukuse ja vastutuse alusel
  • andmete kvaliteet ja täpsus

Uuringu algus: märts-aprill
Tulemuste raport: august

Tutvuge eelmise aasta uuringu kokkuvõttega

Kui soovite osta 2022. aasta uuringut, siis võtke palun ühendust meie kliendihalduriga

Kliendid eelistavad

Ostan tulemused, ei osale uuringus

Soovin osalemise kohta lisainfot