Eesti Farmaatsiasektori Palgauuring

2024

Farmaatisasektori palgauuring viiakse läbi farmaatsiasektoris või -valdkonnas tegutsevate organisatsioonide baasil. Uuringu eesmärgiks on võrrelda kokkulepitud tingimustel tööde palgatasemeid vastavas võrdlusgrupis. Farmaatsiasektori palgauuring annab organisatsioonidele oluliselt põhjalikuma info farmaatsiasektori või -valdkonna töötajate tasustamise osas.

Tegemist on kinnise uuringuga, st. uuringu tulemusi saavad osta ainult uuringus osalenud organisatsioonid.

Tutvu eelmise aasta uuringu kokkuvõttega

Kliendid eelistavad

Osalen uuringus ja ostan tulemused

Soovin osalemise kohta lisainfot