Eesti Ehitussektori Palgauuring

2022

Ehitussektor palgauuring viiakse läbi ehitussektori või -valdkonnas tegutsevate organisatsioonide baasil. Uuringu eesmärgiks on võrrelda kokkulepitud tingimustel tööde palgatasemeid vastavas võrdlusgrupis. Ehitussektori uuring annab organisatsioonidele oluliselt põhjalikuma info ehitussektori või -valdkonna töötajate tasustamise osas.

Tegemist on kinnise uuringuga, st. uuringu tulemusi saavad osta ainult uuringus osalenud organisatsioonid.

Tutvu 2021. aasta uuringu kokkuvõttega