Prognozių Tyrimas

2024

Prognozių tyrimas apžvelgia atlygių prognozes ateinantiems metams.

Apžvelgiamos dabartinės atlygių rinkos tendencijos, praėjusių metų antrojo pusmečio pokyčiai organizacijose ir apibendrinami ateinančių metų planai bei prognozės, susijusios su atlygio paketais ir žmogiškųjų išteklių valdymu.

Tyrimo imtį sudaro klientai dalyvavę mūsų atlygių tyrimuose 2024 metais.

Klientai teikia pirmenybę

Dalyvauju tyrime ir gaunu rezultatus

Perku tyrimo rezultatus, bet tyrime nedalyvauju

102 organizacijos užpildė Estijos prognozių tyrimo klausimyną.

Dalyvių sąrašą galima rasti čia.

Norėčiau sužinoti daugiau informacijos